Zgłoszenia należy wysyłąć za pomocą poniższego formularza.


W pole obok wpisz:

Nazwa patrolu
Imię i nazwisko szefa
Ulicę i numer domu/mieszkania
Kod pocztowy i miejscowość
Numer dowodu osobistego
Adres e-mail
Numer telefonu

Podaj wszystkie informacje według wzoru i w takiej kolejności jak powyżej.Każda w osobnej linijce.
W pole obok wpisz:

Imię, nazwisko i wiek członka patrolu


Podaj dane wszystkich członków patrolu.
Każda osoba w osobnej linijce.


Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 maja 2018 r.

Patrole otrzymają odpowiedź z potwierdzeniem zakwalifikowania na XXVI Rajd RYSZKA 2018 w ciągu 48h, w przeciwnym wypadku należy osobiście kontaktować się z komendantem (problemy techniczne poczty elektronicznej).

Wpłat należy dokonywać na konto Hufca ZHP w Jaworznie.

23 1240 1356 1111 0010 6472 5726
Komenda Hufca ZHP w Jaworznie
ul. Wincentego Muchy 2
tytuł przelewu: dodatkowa składka zadaniowa - Ryszka - [Numer patrolu z potwierdzenia]
PŁATNOŚCI PROSZĘ DOKONYWAĆ ZBIOROWO (Za całą ekipę na raz)